Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu
Sporda Kadının Yeri

Sporda Kadının Yeri

Sporda Kadının Yeri

Spor, bilindiği üzere toplumumuzda kadınlarla özdeşleştirilmiş bir faaliyet olarak algılanmamakta ve sporda kadına gereken önem verilmemektedir.

Spor basın medyasında yer alan haberlerin yalnızca % 3’lük kısmı kadın sporcu haberlerinden oluşması da bunun en somut göstergelerinden biridir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2019 yılı verilerine göre, Türkiye’nin kadın nüfusu 40.863.902’dir. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı verilerine göre, Türkiye’de lisanslı olarak spor yapan kadın sayısı 1.679.471’dir.Bu rakamlardan görüldüğü üzere ülkemizde her yüz kadından dördünün lisanslı sporcu olduğunu göstermektedir. Türkiye’de lisanslı olarak spor yapan kadınların sayısını ülke nüfusuna oranladığımızda ne yazık ki yok denecek kadar azdır. Son 10 yıl da ise önceki yıllara nazaran Türkiye’de kadına sporun önemi arttırılmış ve toplumda kadınlarımızın spordaki yeri ve başarısı da doğru orantılı bir şekilde artmıştır.

Sporda Kadının Yeri

Türkiye’de lisanslı kadın sporcuların yaklaşık 6’da biri judo, karate, boks, kick boks ve taekwando gibi savunma sporlarını tercih etmişlerdir. En çok tercih edilen branş satranç, en az tercih edilen branş ise curling’tir.

Sonuç olarak bakılırsa tüm spor dallarında, gerek bireysel gerekse takım sporlarında, kadınlar arzu ettiği her dalda spor yapabilmelidir. Bu durum; kadının kendi özgür iradesi, beğenisi ve arzusuyla ilgili olmalıdır. Bireysel veya takım halinde yapılan tüm sporlar evrenseldir ve herkese aittir. Spor, uluslararası değerleri içeren kültürel bir olgu ve toplumsal bir eylemdir. Sporun özünü yarışma, rekabet ve performans oluşturur. İnsan; performans gösteren, eylemde bulunan bir varlıktır. Spor eylemi dinamik, diğer insanlarla iletişim kurmaya açık bir alandır ve insanın gelecekteki yaşamı için örgütsel bir değere sahiptir. Sporla insan bireysel ve toplumsal deneyim kazanır, toplumsal öğrenme ve birlikteliğin yanı sıra insanın seçme özgürlüğüne, bağımsızlığını kazanmasına katkıda bulunur. Spor; insanın kendini kontrol etmesini, iç ve dış disiplin edinmesini ve bu disiplinini sürdürmesini sağlar. Bilişsel, duyuşsal ve devinişsel duyarlılıklarını arttırır. Böylelikle bedensel duyumsama ile sağlığını kontrol altında tutabilir. Spor, sağlıklı nesillerin yetişmesinde de sayısız katkılar sağlar.

Sporda Kadının Yeri YAPILAN YORUMLAR